Политика за защита на личните данни

Относно: Използването на интернет страницата: http://uragan.bg

В сила от 25.05.2018 г.

Извършвайки дейността си, Биоленд БГ ООД ЕИК 203001198, e-mail:office@bioland.bg, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница http://uragan.bg се притежава от БИОЛЕНД БГ ООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Биоленд БГ  се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Биоленд не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Биоленд не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Биоленд събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяните услуги. Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни; управление на Вашите поръчки и доставки; при онлайн плащания. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Биоленд.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Биоленд може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Биоленд и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При създаване на личен профил, регистрация в интернет страницата ни,  онлайн плащане на предлагана услуга или продукт,;

 2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

 3. Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането физически и  електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура/плащане, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните плащания;

 4. Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и информация за кредитна карта ( ако има такава опция), история на покупките и търсенията Ви;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:

 1. Дейности по управление на:

  1. Данни за целите на изпълнение на направена заявка за закупуване на продукт/и;

  2. Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

  3. Осчетоводяване и фактуриране на плащане на основание законовото ни задължение затова;

 2. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

  1. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

 3. Маркетинг дейности на Биоленд на основание дадено съгласие.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения, свързани с нов продукт, промоция, програма, промени, условия за участие в игри и томболи, организирани от Биоленд.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с членовете и потребителите на Биоленд БГ.

Ако участвате в събития, томболи, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от Биоленд и за целите на:

1.   Въпроси, отправени към нас, свързани с предоставяне на услуги, съпътстващи дейности, на основание съгласието Ви;

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Употреба на бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Биоленд  използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват от Биоленд?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

 1. Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на  профила си и поддържат възможна идентификация през цялото търсене;

 2. Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, плащания и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо услугите, които най-много Ви интересуват;

 3. Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате информация отБиоленд на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

Биоленд БГ не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Биоленд БГ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи Биоленд БГ може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на Биоленд в маркетинга към потребителите ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които Биоленд споделя информация за Вас с трети лица – доставчици и подизпълнители, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Биоленд да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, при прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Биоленд не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. Ако възникне ситуация е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Биоленд БГ ООД  и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Биоленд, гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Биоленд предприема предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн регистрацията използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Екипът на Биоленд се задължава да опазва поверителността на информацията Ви, както и да спазва всички организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които  Биоленд споделя информация за Вас с трети лица – има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

Период на съхранение на лична информация

Личната Ви информация се пази за период от 10 години, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако за целите на предлаганите услуги не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТНОСТНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Биоленд,  Вие имате право по всяко време:

 1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Биоленд;

 2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Биоленд;

 3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

 4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;

 5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

 6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на онлайн информация и други маркетингови комуникации и др.;

 7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на онлайн информация и други комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако по някаква причина това се е случило, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Биоленд, свържете се с нас. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Биоленд БГ ООД, моля свържете се с нас.

Условия и правила за ползване на uragan.bg

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин uragan.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е сайтът uragan.bg с основна цел покупко-продажба на стоки.

„БИОЛЕНД” е търговското дружество “БИОЛЕНД БГ” ООД, ЕИК: 203001198, със седалище в град Варна, ул.Петър Райчев, бл.36, вх.И, ап.37, което създава и поддържа електронния магазин, определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките.

„БИОЛЕНД БГ” ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. 
Изпращането на поръчки става само след предварително одобрение по телефон. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

1. За uragan.bg:
Uragan.bg е електронен магазин с основен акцент върху предлагането на качествени, селектирани и тествани стоки, които всеки би желал да притежава - електроника, оборудване, outdoor и много други.

2. Общи условия

Потребители на системата са лица, проявяващи интерес за покупка към предлаганите от uragan.bg артикули.

За да се пазарува от електронния магазин uragan.bg, е нужно да заявите желанието за поръчка:
- чрез регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. 
- чрез обаждане по телефон и даване на поръчка. В този случай, всеки КЛИЕНТ се задължава да приема Условия и правила за ползване на uragan.bg.

Всеки потребител на системата, заявява и се съгласява да спазва, приема и не нарушава установените условия, правила и задължения за ползването на сайта.

Всеки клиент на онлайн магазина дава съгласие за приемане, спазване и ненарушаване на условията за ползване на сайта.

Системата разграничава два вида потребители: Регистрирани и Нерегистрирани.
С изявени ясно желания и действия от ваша страна - като РЕГИСТРАЦИЯ или Покупка на стока, вие се съгласявате и приемате условието, че системата активира акаунт т.е. регистрация, с цел предоставянето за ползване на предлаганите от uragan.bg услуги.
С тази регистрация имате достъп до предлаганите услуги в uragan.bg. С регистрацията си Вие заявявате, че приемате и се съгласявате да се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате, изцяло сте запознат/а, приемате и задължително ще спазвате условията, при използването на предоставяните услуги на uragan.bg.
Всички услуги, предлагани от сайта, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

3. Цени

Всички цени на артикулите в сайта са с включено ДДС.

За всеки артикул, включен в сайта, са обявени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, подпомагаща клиента в информиран избор при покупката на продукта.

Разпродажби и намаления: Към описанието на всеки арктикул подлежащ на намаление са вписани срокът на намалението.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В uragan.bg:

Като клиент на uragan.bg - Вие заявявате, че сте съгласни със следните условия: условия за използване на системата на uragan.bg; Условия за доставка на стоките; срокове за доставка; Условия за заплащане на стоките; Условия за рекламации и връщане на стоки:
4.1 Условия за използване на системата на uragan.bg
1. Заявявате, че като потребител; с регистрацията си Вие се съгласявате и приемате настоящите правила за ползване на предоставените от uragan.bg услуги.
2. При регистрацията си вие предоставяте доброволно по свое желание служебна, фирмена и/или лична информацията, с цел единствено да се възползвате от предоставените услуги на uragan.bg. Предоставянето на актуален телефон за връзка е единствено с цел да потвърдите направената поръчка. 
3. При регистрацията системата активира профил, който вие трябва да поддържате актуален. Носите пълната огговорност за достоверността, актуалността и коректността на публикуваната информация. Публикувате информация, единствено за вас и вашата фирма, от името на фирмата в която работите, след изричното разрешение на собствениците и. Вие се съгласявате и декларирате, че няма да публикувате акаунт от името на трети лица, и няма да се представяте за трети лица.
4. С регистрацията си вие заявявате съгласието да носите отговорност за достоверността, актуалността на публикуваната адресна информация. Ще поддържате съдържанието на вашия профил, винаги актуално, вярно и точно.
5. Вие лично отговаряте за опазването на паролата за достъп до сайта uragan.bg, както и извършените плащания.
6. Съгласни сте, че използвате платформата на uragan.bg само и единствено да закупите желана от вас стока.
7. Няма да дублирате регистрации, както и да се възползвате, като злоупотребявате с предоставените услуги от сайта.
8. При регистрацията си Вие приемате установените правила за ползване на услугите на uragan.bg, като срокове за доставка на поръчани стоки, условия за доставка, цени на куриерските такси, както и условията за върщане и рекламация на стоките.
9. Давате съгласието си, да получавате на посочения в регистрациятa email адрес рекламни съобщения, в това число бюлетини, игри и спонсорирани представяния до потребителите на сайта, съгласявате се  информацията или част от информацията да бъде използвана за маркетингови и статически цели от uragan.bg, което означава и получаването на търговска информация от uragan.bg на email адреса попълнен при регистрация.
10. Изцяло сте отговорни за запазването на конфиденциалност на паролата за достъп, като сте изцяло отговорни за тяхното ползване, и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна.
11. В случай, че установите нарушаване на Ваше право, Вие имате правото да уведомите uragan.bg.
12. Съгласявате се да използвате услугите на сайта съобразно законите в Република България
13. Съдържанието на сайта в т.ч. текстове, снимки, части от сайта и др. не може да бъде копирано, разпространявано и/или използвано без изрично разрешение на uragan.bg.

4.2 Условия за поръчка и доставка на стоките:

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Поръчки в електронния магазин uragan.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

За да извърши поръчка, всеки клиент е необходимо да предостави: точен адрес, телефон за връзка, имена и валиден мейл.
Поръчката се активира след добавяне на един или повече продукти, натискане на бутона и потвърждаване на поръчката през необходимите стъпки вкл. избор на доставка и потвърждаване метод на плащане.

При успешно направена поръчка, Потребителят получава електронно писмо на посочения от него имейл адрес за направената от него поръчка. В това писмо се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.
Потвърждение по телефон се извършва винаги след завършена поръчка, за уточняване допълнителни подробности по изпълнение на поръчката.

В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя.
Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да изчака в срок презареждане на модела, поръчката може да бъде анулирана.

Работното време на oператорите за връзка с uragan.bg: 
От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Почивни дни: събота и неделя

Поръчки извършени в събота и неделя, както и в дните на официални празници и почивки, се обработват в първия работен ден.

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката.
Такива поръчки получават статус „ОТКАЗАНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Всеки клиент може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

4.2.1 Доставка на поръчките:

Доставките на поръчки се извършват с КУРИЕР. Всички поръчани стоки се доставят с КУРИЕР до избран адрес или офис на куриера. Доставките се извършват само след предварително потвърдени поръчки на посочения от клиента телефон за връзка.
Доставката на поръчана стока не се извършва в събота и неделя, както и в дните на официални празници. Обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не приеме пратката от куриерския офис да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

4.2.2 Срокове за доставка

Срок за доставка на поръчаните стоки от 2 до 5 работни дни в зависимост от населеното място в което клиента се намира и графиците на Куриера за неговото обслужване, освен ако в описанието на артикула не е упоменат друг срок за доставка.
Срокът на доставка може да бъде увеличен, ако поръчката е направена след 16 часа в петък, събота и неделя, както и дните на официални празници.
В случай, че поръчаният артикул или артикули не са налични, клиентът се уведомява за срока на доставка, който би могъл да бъде удължен от 4 до 15 дни.

Поръчаните стоки се доставят само на територията на Република България от 9 до 17 часа (от понеделник до петък, по изключение и в събота до 13.30 ч. в зависимост от фирмата КУРИЕР)

Доставки не се извършват по време на официални празници, почивни дни.

4.2.3 Цена за доставка:

Куриерската такса се определя спрямо тарифите на избраните куриери.

4.3 Условия за Заплащане на стоките:

Плащането става с наложен платеж, при получаване на стоката от куриер.
Всеки потребител има право да разгледа стоката пред куриера преди да я приеме.

Възможно е и предварително зплащане по банков път или друг онлайн метод за разплащане.

4.4 Условия за рекламации и връщане на продукт:

Всяка закупена стока от uragan.bg може да бъде върната в срок от 30 дни от датата на нейното закупуване. 

Върнатите стоки трябва да са с ненарушена цялост и запазен търговски вид.

Всяка стока трябва да се върне с придружаващите го платежни документи.

Стоките подлежат на връщане, като всички куриерски такси са за сметка на клиента. В случай, че изпратите пратка без да заплатите куриерската такса за връщане, тя няма да бъде приета. Ако желаете, може да използвате услугата на Еконт Експрес - пощенска пратка. В този случай, заплащате цената 2,5-3 лв., но е необходимо да опаковате и надпишете сами.

В случай че закупена от клиента стока има фабричен дефект, тя може да бъде върната и след изтичане на 30 дневния срок, но при условие, че стоката е със запазен търговски вид, без видими следи от употреба. В този случай, куриерскaтa таксa за връщане се поема от uragan.bg.

При върнати стоки, всички платени суми по поръчки се възстановяват по банков път или онлайн метод за разплащане при техническа възможност, с изключение на сумите за куриерски такси.

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 5 дни след връщането на стоката.

Формуляр за връщане можете да изтеглите от тук: Формуляр за връщане на стоки.

Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока от 30 дни, отказът от договора не произвежда действие.

**************************************

 

5. ЗАЯВЛЕНИЕ НА uragan.bg

5.1. Заявление от uragan.bg относно публикуваните продукти и промоции

uragan.bg предоставя за продажба спортни и други стоки, като с това не нарушава установените правила за добро поведение и законите на Република България. uragan.bg, организира игри и промоции за излаганите стоки.


5.2 Задължения и отговорности на uragan.bg:

* uragan.bg отговаря за поддържането на актуални цени на всички изложени стоки в сайта. 
* uragan.bg е длъжен да обслужи всеки клиент коректно, който е направил поръчка в рамките на деня. 
* uragan.bg има задължението да прозвъни на всеки клиент за да потвърди доставката на продукта.
* uragan.bg няма задължение да гарантира, че с покупката на който и да бил продукт изложен в сайта, потребителите ще задоволят конкретни нужди.
* uragan.bg си запазва правото да отказва или отлага поръчки направени от потребителите на сайта, в случай че стоките ги няма налични и не е възможно да бъдат доставени в уговореното време и срок.
* uragan.bg няма задължение да съхранява неограничено време информация относно публикувани продукти.
* uragan.bg може да премахва, актуализира всички продукти изложени в сайта, както и да изтрива и актуализира настоящите условия по всяко време.
* uragan.bg не е отговорен за щети и вреди, следствие на предоставяните и използвани стоки от потребителите, които са ги закупили.

* uragan.bg не носи отговорност относно извършени плащания от потребителите. Сайта няма задължение да гарантира че всички продукти са представени с актуалните си визии и изглед. Някои може да бъдат различни, поради различните настройки на мониторите. 
* Извършените плащания от потребителите в uragan.bg си остава техен риск.

5.3 Права на uragan.bg
uragan.bg има следните права, но не и задължението да:
*Премахва, изтрива или забранява публикуването на информация в сайта, която е в нарушение на настоящите правила и законите на Република България.
*Премахва потребители, продукти, промоции, статии или информация, адреси, телефони, уеб страници, в случай че се установи неспазването на настоящите правила за използване на uragan.bg. В случай, че се установи, че конкретен потребител не спазва настоящите условия и разпрострнява материали и информация, която е защитена от авторско право и забранени от закон материали, uragan.bg си запазва правото но не и задължението да ги премахва от системата;

* uragan.bg си запазва правото да отказва или отлага поръчки направени от потребителите на сайта, в случай че стоките ги няма налични и не е възможно да бъдат доставени в уговореното време и срок.
* uragan.bg си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
* uragan.bg запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез системата. uragan.bg има правото, но не и задължението да премахва материали, считани че представляват заплаха или форма на насилие.
* Запазва си правото да предоставя на органите на реда публикуваната информация, както и разменена кореспонденция или каквато и да е информация за потребителите в сайта при поискване по съответния служебен ред.
* Да изпраща на посочените в регистрацията email адреси от потребителите/фирми рекламни съобщения, в това число бюлетини, игри и спонсорирани представяния до потребителите на сайта.
* uragan.bg запазва правото да премахва във всеки един момент, предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
* uragan.bg запазва правото да добявя, нови услуги в сайта, непротиворечащи на законите в Република България
* Всички промени в сайта, ще бъдат оповестявани чрез публикуването има в сайта, но uragan.bg няма задължение да информира лично потребителите за извършените промени.
* uragan.bg не гарантира полезност и пълнота на информацията, която е поместена в сайта, както и не носи отговорност за щети и вреди в резултат на употребата и.
* uragan.bg запазва правото да се свързва с потребителите по телефона чрез предоставения телефонен номер при необходимост от доуточняване на поръчката, технически въпроси или обявяване на рекламни промоции и съобщения.

5.4 Политика на поверителност в uragan.bg
Поверителност в uragan.bg - автоматично се събира информация за Вашия IP адрес, използван браузър, използвана резюлюция, продължителността на престой в сайта, както и посетените от Вас страници в uragan.bg. Събирането на тази информация е само и единствено с цел предлагане на услугите в сайта и статистически анализ. Събираните лични данни се използват единствено и за цел, облужване на Вашето желание за покупка на дадена стока. Ние гарантираме, че по никакъв начин не предоставяме Вашата лична информация на трети лица. Информацията която предоставяте при регистрацията: като лични данни, име, телефон, имейл не се предоставят на трети лица, а се използва с цел, предоставянето на услугите на сайта. В сайта използваме рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика моля информирайте се от страницата на съответния рекламен доставчик.
4.5 Съдържание на сайта
Опциите, съветите, изявленията или друга информация съдържана на нашия сайт не може да бъде копирана, разпространявана или отчасти използвана без изричното разрешение на uragan.bg.
4.6 Връзки с трети страни
uragan.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

4.7 Авторски права
Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на uragan.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторско право.
4.8 Ограничение на отговорност
uragan.bg няма да е отговорен за случайни събития, последици, недиректни щети, имуществени или неимуществени щети, в следствие на предоставените услуги.
4.9 Промени в сайта
Всички промени, които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публукуването им в сайта. Като uragan.bg, няма задължението да информира всеки потребител лично.

Ние запазваме правото да:
1. Променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение.
2. Да подменяме описанието към артикулите, без предварително предупреждение.
3. Да променяме съдържанието на сайта: да спираме предлагането на артикули, да подменяме срокове за доставка, въвеждаме промоции и намаления.
4. Да премахваме линкове без предварително предупреждение
5. Да не обслужваме клиенти които са некоректи, не спазват посочените условия
6. Да премахваме и отказваме поръчки на потребители в случай, че  предложената контактна информация не е актуална и действията на КЛИЕНТА не отговаря на условията по-горе. В такъв случай uragan.bg няма задължение за обслужване на некоректни клиенти.


Дата на обновяване на настоящите условия: 15.Юни.2018

Винаги можете да ни намерите на адрес: contact@uragan.bg